Statistik kring olyckor och tillbud

Här kan du ta del av aktuell statistik kring olyckor, tillbud mm. 

Om laviner

Naturvårdsverket kartlägger och sammanställer löpande antalet omkomna i laviner i Sverige tillsammans med lavinrelaterade olyckor i utlandet där svenska medborgare omkommit. Aktuell sammanställning avsende åren 2001 till 2018 visar på totalt 44 omkomna. Under 2018 har 2 personer omkommit i Sverige, varav en svensk medborgare samt en norsk medborgare. I tillägg till detta har 1 svensk medborgare omkommit utomlands, totalt 3 st under 2018.

Diagram som visar antal personer som omkommit i laviner. Ser mer information i bildtextomkommitDiagrammet visar antal omkomna personer i laviner åren 2001-2018, dels totalt antal personer i Sverige, dels svenskar utomlands. Flest personer omkom åren 2006 och 2013, åtta respektive sju personer. De flesta av dessa var svenskar som omkom i laviner utomlands. 2004, 2008 och 2009 inträffade inga dödsolyckor. Övriga år ligger dödstalen mellan en och fyra personer per år sammanlagt.