Statistik kring olyckor och tillbud

Här kan du ta del av aktuell statistik kring olyckor, tillbud mm. 

Om laviner

Naturvårdsverket kartlägger och sammanställer löpande antalet omkomna i laviner i Sverige tillsammans med lavinrelaterade olyckor i utlandet där svenska medborgare omkommit. Aktuell sammanställning avsende åren 2001 till 2022 visar på totalt 51 omkomna. Under 2012 har 5 svenska medborgare omkommit utomlands men ingen i Sverige.