Vädervarningar från SMHI

SMHI:s prognos- och varningstjänst ger information för skydd av liv och egendom. Arbetet bedrivs dygnet runt och SMHI har ständig beredskap för akuta insatser. SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner.

Från och med 2021 har ett nytt varningssystem införts, konsekvensbaserade vädervarningar. 

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Systemet har 3 niivåer av varningar,  gul varning, orange varning och röd varning som är den  allvarligaste graden. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en tidigare klass 1-varning.

Det finns tydliga kriterier för när SMHI ska gå ut med varningar. Kriterierna har bestämts av SMHI i samråd med myndigheter, landsting och kommuner samt naturligtvis inom Fjällsäkerhetsrådet.  Om ansvarig meteorolog på SMHI gör bedömningen att sannolikheten för att varningskriteriet ska uppfyllas överstiger 50 % går varningen ut, upp till 24 timmar innan händelsen beräknas inträffa. 

Varningen följs sedan upp kontinuerligt utifrån senast tillgängligt underlag fram till dess att händelsen är över. Justeringar av varningen kan göras om nya prognoser till exempel visar att området som omfattas bedöms ändrat, eller att högre eller lägre varningsklass bör gälla. 

Följ prognoser och varningar - de uppdateras kontinuerligt
Det är också viktigt att följa väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt, vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och varningsområden. Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio.

Kriterier och gränsvärden

Varning för vind och snöfall i fjällen

Varning för vind i fjällen

Aktuella varningar