Att färdas på glaciärer

En glaciär kan beskrivas som ett isfält som aldrig smälter. Genom att glaciären är i rörelse uppstår spänningar i isen som gör att den spricker. Sprickorna kan bli flera tiotal meter djupa. Smältvatten letar sig ner i isen och bildar djupa brunnar.

Om glaciären är snötäckt kan sprickor och brunnar vara dolda. Sommartid försvagas snötäcket och kan brista vid belastning. Detta gör att glaciärvandring är bland det mest riskfyllda att utsätta sig för i svensk fjällvärld. 

Gå aldrig ensam på glaciär

Samtidigt är det en stor upplevelse att gå på en glaciär. Det kan kännas lockande att gå en tur över isen men bara den som har erfarenhet, stor kunskap och speciell utrustning kan ge sig ut på en sådan tur. Gå aldrig på en glaciär på egen hand. Vill du göra glaciärturer, gå alltid med en auktoriserad bergsguide.

Glaciärer finns i de svenska fjällen från Helagsfjället i söder och hela vägen upp efter fjällkedjan. På flera platser erbjuds utbildningar i glaciär och repteknik och där är Kebnekaise Fjällstation ett bra tips för den som vill lära sig mer.