Klättring

I de svenska fjällen finns en lång tradition av klättring. Fjällmassiv som Helagsfjället och Sylarna i Jämtland och Sarek och Kebnekajse i norra Lappland är områden som erbjuder både branta klippor och vassa kamvandringar. Flera guideböcker finns för dessa områden och bl.a. i Sylarna och i Kebnekajse finns ett bra utbud av guidade klätterturer av varierande grad.

Var kan du vända dig för att få veta mer?

Om du saknar erfarenhet av klättring men gärna vill prova på rekommenderar Fjällsäkerhetsrådet dig att kontakta en arrangör som arbetar med  auktoriserade bergsguider (UIAGM).

Om du redan har erfarenhet av klippklättring så är inte steget till att klättra i större fjäll så stort men det finns vissa och viktiga skillnader. Bland annat är vädret ett helt annat i fjällen än på en granitklippa i låglandet. I fjällen kan det även sommartid falla snö på högre höjd. Du möter ofta glaciärer som du behöver passera på väg upp mot klippan och en mix av snö/klippa/is är vanliga på alpina vinterturer. Ofta är också klippornan lösare än i låglandets granitklippor och oftast mycket höga. Klätterturer på mellan 4-15 längder är inte ovanliga. Och fast utrustning (bultar och firningsfästen) saknas ofta eller är av bristande kvalitet.

Fjällklättring är en fantastisk upplevelse men sammantaget gör omständigheterna att marginalerna kan vara mindre. Pröva dig fram långsamt och var förberedd på att vända om inte förhållandena är optimala. En kurs i alpinklättring kan vara en trygg introduktion även om du redan har klättringserfarenhet från icke alpin miljö.  

Du blir en bra fjällklättrare genom att vara ute mycket och genom att bygga på din erfarenhet med hjälp och stöd av bra kompisar som redan är erfarna. Om du vill prova på klättring och lära dig grunderna så rekommenderar Fjällsäkerhetsrådet dig att kontakta en klätterklubb som är organiserad genom svenska klätterförbundet. På webbplatsen Bergsport.se finns bra information om olika typer av klättring och var du kan vända dig för att få kontakt med en klubb.

Svenska klätterförbundet och Svenska bergsguideorganisationen är även medlemmar av Fjällsäkerhetsrådet.