Praktiska tips för en tryggare fjällvistelse

Fjällsäkerhetsrådet har tagit fram en serie praktiska tips för en tryggare upplevelse av fjällen. Det finns anpassade tips för några av de vanligaste aktiveterna i fjällen. På respektive sida kan du också ladda ner eller beställa tipsen som folder.