Lavinprognoser

På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket påbörjat en etablering av lavinprognoser för svenska fjällen. Lavinprognosernas publiceras på www.lavinprognoser.se

Här hittar du dagliga bedömningar av lavinfaran välbesökta svenska fjällområden. För att göra prognoserna samlar vi in observationer från fjällen, bedömningar av lokala experter och väderinformation. Sedan sammanställer vi det till de bästa rekommendationer vi kan ge. Använd prognoserna som ett stöd till att fatta säkrare beslut på fjället, men kom ihåg att du själv har ansvar för var och när du åker och i och med det också för vilka risker du utsätter dig för.

Lavinprognoser.se drivs av Naturvårdsverket, datainsamlingen till prognoserna är ett samarbete med en rad aktörer i svenska fjällvärlden och med andra myndigheter.