Väderautomatstationer på kalfjället

Naturvårdsverket har påbörjat ett arbete med att komplettera det relativt glesa nätet av väderautomatstationer i fjällen med nya stationer i främst kalfjällsmiljö.  De nya automatiska väderstationerna ska bidra till att täcka behoven av aktuell väderinformation i alpin terräng  för bland annat rörliga friluftslivet, lavinprognostjänsten, guidade turer, renskötseln, fjällflyget, fjällräddning eller annan yrkesmässig verksamhet.

På plaster där ingen fast strömförsörjning finns så drivs väderstationerna av solceller och levererar information om maxvind, byvind, temperatur samt luftfuktighet.

Webbkameror levererar aktuella bilder över de fjällmassiv som finns i området.  Naturvårdsverket har en målsättning att komplettera med ytterligare alpina väderstationer där det idag saknas information, framförallt så gäller det högfjällsområden där områden med lavinprognoser finns.

Beroende av möjligheterna till dataöverföring eller genom andra tekniska fel kan stationerna under perioder sakna aktuella väderuppgifter. Kontrollera därför tidsangivelsen för varje väderobservation. Samma förutsättningar gäller för webbkameran. Naturvårdsverket ansvarar heller inte för möjliga följder av eventuella felaktigheter i denna tjänst.

För att se aktuell data från dess nya väderstationer, klicka på följande länkar. 

Riksgränsfjället/Gátternjunni 909 m.ö.h.
Kebnekaise/Kebnetjåkka 1720 m.ö.h
Hemavan/Kungsliftens topp 1136 m.ö.h
Kittelfjäll/Daevnientjahke 845 m.ö.h 
Borgafjäll/Jengen/Jiengejehtseme 1477 m.ö.h
Bydalen/Hovdeliften 850 m.ö.h
Ljungdalen/Dunsjöliften 860 m.ö.h
Ramundberget/Fjällgårdsbanan 960 m.ö.h