Snöskoter

Att åka snöskoter är mycket populärt i fjällområdet. Långa skoterleder och de öppna ytorna lockar många att besöka fjällen för en snöskotertur. För att inte turen på snöskoter ska bli en helt annan upplevelse, vill vi ge dig några goda råd så att du är bättre förberedd och kommer välbehållen hem!

Snöskotern används ofta på is, tyvärr med ett antal drunkningsolyckor som följd. Snöskotern tar dig enkelt och smidigt fram på isen. Många gånger så utgör de isbelagda vattendragen den snabbaste och rakaste färdvägen, men inte alltid den säkraste. En av de vanligaste olycksorsakerna med snöskoter är körning genom is och de flesta som omkommer i snöskoterolyckor drunknar.

Kom ihåg att all färd på is sker på egen risk! Utmärkta (ruskade) leder visar var isen normalt sett är säkrast men utgör ingen garanti för att den håller.

Snöskotern har både hög fart och stor viktfördelande yta, därför kräver den tjockare is än vad som behövs för en skidåkare. Motorljud och vibrationer gör dessutom att föraren inte hör isens varningssignaler. Du kan därför komma långt ut på svag is innan den brister. Glöm inte isdubbarna!

Innan du ger dig ut på is med snöskoter

  • Planera färdvägen, lyssna gärna med ortsbefolkningen om du är osäker. 
  • Undvik att köra på okända vattendrag. 
  • Undvik mörkerkörning, på ej utmärkta (ruskade) isleder. 
  • Kom ihåg att tidigare "säkra" överfarter kan försämras, speciellt vid reglerade vattendrag. 
  • Kör aldrig ensam och håll ut avstånden mellan snöskotrarna. Har du pulka kopplad, låt kapellet vara öppet. 
  • Låt en långlina (ca 30 meter) med flöte löpa efter snöskotern vid färd på is. Det kan vara räddningen. 
  • Ha lyset på även dagtid. 
  • Ha hjälm och reservkläder med. 
  • Isdubbarna skall självklart sitta runt halsen, inte ligga i verktygslådan. Ta med flythjälp och räddningslina.