Markerade leder

Svensk fjällvärld är väl försedd med markerade leder och de flesta som vandrar och går på skidtur följer lederna. Bra skyltning finns vid startpunkter och där leder delas eller korsar varandra. Där finns avståndsmarkering och symboler för vinter- resp. sommarled, övernattningsstuga och telefon.

Stora delar av ledsystemet ligger under så kallat statligt huvudmannaskap, men det finns också lokala leder som sköts av kommuner, turistanläggningar och skoterklubbar.

Det statliga ledsystemet i fjällen består av cirka 550 mil markerade leder och går genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Naturvårdsverket är huvudman, Naturvårdsverket och länsstyrelserna/Laponiatjuottjudus (Laponiaförvaltningen) har uppdraget att sköta vardagsarbetet med underhåll. I uppdraget ingår också ansvaret för rastskydd, vägvisning och broar. 

Övernattningsstugorna i väglöst land drivs huvudsakligen av Svenska Turistföreningen men det finns även andra som erbjuder övernattningsmöjligheter.

Vinterleder

Vinterlederna är markerade med ledstjärnor – kryss på stolpar. När det är tillåtet att åka skoter sitter det en återkommande skotersymbol på ledstolparna. Ledstolparna sitter på 40 meters avstånd och kryssen sitter cirka 150 centimeter från marken. När kryssen snöar över i frekventa områden förlängs de ibland med en vägkäpp.

Sommarleder

På kalfjället markeras sommarlederna i allmänhet med små stenrösen, ibland med röd färg i toppen. I fjällbjörkskogen är lederna ofta markerade med målade ringar eller prickar på träd. Lederna syns ofta som en vältrampad stig. På sina ställen går sommar- och vinterled parallellt, då är markeringen stolpar med röda kryss (alltså vintermarkering). Se upp så du inte hamnar på en vinterled på sommaren. Då kan du hamna i blötmarker eller rent av vara på väg rätt ut i en sjö. Fjällkartan och vägvisningen hjälper dig att komma rätt. Och på vinterlederna finns ingen stig att hålla sig till.

Rastskydd

Rastskydd finns ofta utmed lederna på ungefär halva avståndet mellan övernattningsstugorna. De är avsedda för just rastning. Endast i nödfall får de användas för övernattning. Kamin finns men inte alltid ved, hjälptelefon finns ofta. I många rastskydd finns också hjälptelefon. Ofta ligger där en gästbok, som du skriver in dig i. Skulle något hända dig, är en anteckning i boken, om att du varit där, en värdefull information för fjällräddningen.

På leder där det rör sig mycket folk kan det ibland vara trångt i rastskydden. Men du ska alltid känna dig välkommen. Det finns alltid plats för den som behöver få tak över huvudet. Det kan ibland innebära att den som varit inomhus en stund måste flytta på sig. 

Kom ihåg karta och kompass

Fjällkartan visar vilka slags leder som finns i ett område. Karta och kompass är ett tryggt hjälpmedel för trygg orientering, även om du bara tänker följa lederna. De berikar din tur och du kan se vad som väntar. Du är kan lätt känna dig otrygg ute om du inte kan orientera dig med hjälp av karta och kompass om vädret blir dåligt och du råkar komma ifrån leden.

Vägledning för skyltning i fjällen

En enhetlig skyltning är viktigt för fjällsäkerhet och besökarnas upplevelser. Därför har Naturvårdsverket tagit fram en manual för hur skyltningen ska se ut längs de statliga lederna i fjällen. Skyltmanualen visar färgval och form för nya skyltar, men också hur man lämpligast skyltar i fjällen.

Manualen vänder sig till alla som har behov av att sätta upp vägvisare i fjällen,även privata aktörer, skoterklubbar och andra.

Manualen finns bara tillgänglig digitalt. Genom att alltid hämta informationen via länken här, vet du att du har den senaste versionen:

Läs mer