Skridskoåkning i fjällen

Säsongen för långfärdsskridskor är kort, men när förutsättningarna är goda så kan man åka skridskor i fjällmiljö under oktober-december beroende av isläggning och om det är är lite eller mycket snö på sjöisarna. 

Tänk på säkerheten när du ger dig ut på isarna och ha med dig nödvändig utrustning.Varje år händer många olyckor där människor går genom isen.

Då isarna i början av vintern kan vara svaga bör du alltid tänka på att vara rätt utrustad med räddningslina, torrt ombyte, isdubbar och något att flyta på innan du ger dig iväg. Glöm inte heller att ta med en bra och lika kunnig kompis på turen.

Faror på isen

På vissa områden gäller det att vara extra uppmärksam på tunn is, till exempel där vattnet under är i rörelse, där något isolerar eller leder värme. Mer specifika exempel på sådana områden är: vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.

Isdubbar

Det är viktigt att ha isdubbar med sig ut på isen och att de sitter rätt. De ska sitta stadigt runt halsen, högt upphissade under hakan och utanför kläderna. Då är de lätta att få tag på och du skadar dig inte på dem om du ramlar i.

Det är även viktigt att veta hur du ska använda isdubbarna. Prova dubbarna, lossa dem med handskarna på, lägg dig ner och dra dig fram på isen. Då behärskar du greppen bättre om det blir allvar.

För att kunna ta sig upp med isdubbar krävs

 • en tillräckligt stark iskant
 • väl inövad teknik, vattenvana och armstyrka samt viss sinnesnärvaro.
 • säkra och bra flytkläder. Det finns numera flytplagg i form av underställ med extrem flytförmåga liksom större overaller.

Fjällsäkerhetsrådet har tillsammans med Issäkerhetsrådet tagit fram viktiga råd för en säkrare skridskotur i fjällen

 • Åk aldrig ensam. Det kan vara mycket svårt att ta sig upp själv om isen brister. De flesta allvarliga olyckor har varit med ensamåkare, eller grupper om två där båda gått igenom isen. Helst bör man vara tre eller fler och se till så att man håller avstånd så att inte alla åker i om isen brister.

 • Använd ispik och isdubbar – ispiken fungerar som ett känselspröt för att testa att isen håller. Isdubbarna ska hänga runt halsen nära hakan så att de är lätt att komma åt dem snabbt. Glöm heller inte en kastlina för kamraträddning.

 • Studera området där du ska åka – ta med en karta och studera sjön eller vatten-draget där du ska åka vilket kan hjälpa dig att hitta områden med svagare is.

 • Åk nära strandkanten – genom att åka nära stranden har du kortare väg till fast mark om något slags tillbud skulle inträffa.

 • Ta med torrt ombyte – packa ett torrt ombyte i en plastpåse eller motsvarande som är försluten. Påsen packar du i en ryggsäck som då blir en viktig flythjälp om olyckan skulle vara framme.

 • Lämna färdmeddelande – meddela din färdväg till en anhörig samt när du beräknar att vara tillbaka.

 • Behåll lugnet om isen brister – om olyckan är framme och isen brister är det viktigt att andas lugnt. Vänd dig i den riktning där du kom ifrån och arbeta metodiskt med hjälp av isdubbarna för att ta dig ur vattnet mot säker is.

 • Påkalla hjälp om olycka inträffar – larma efter hjälp via appen 112 vilket automatiskt skickar din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats.

På Svenska livräddningssällskapets webbplats kan du lära dig mer om att färdas på frusna sjöar och vattendrag

Issäkerhet (Svenska livräddningssällskapets webbplats)