Fjällsäkerhetskommittéer

De lokala fjällsäkerhetskommittéerna fungerar som Fjällsäkerhetsrådets förlängda arm. Där finns kunskapen om lokala förhållanden och närkontakten med fjällen och med de människor som verkar där.

I de lokala kommittéerna finns representanter för bl.a. kommun, polis, fjällräddning och organisationer. Kommittéernas uppgift är att inom det egna området inspirera, informera och samordna arbetet med fjällsäkerhet. Den kunskap och erfarenhet som finns i kommittéerna är ett viktig underlag för Fjällsäkerhetsrådets arbete.

Hör av dig till Fjällsäkerhetskommittén i ditt område om du har idéer eller synpunkter som kan bidra till bättre fjällsäkerhet. Du är också välkommen att kontakta kommittéerna om du till exempel känner dig osäker inför en tur och vill ha upplysningar om leder eller annat. Fjällsäkerhetskommittéerna kan också ställa upp med föredrag eller informera om fjällsäkerhet i olika sammanhang.

Kommittéer och kontakt

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Dalarnas län