Fjällväder

Det finns egentligen inget särskilt ”fjällväder”. Vädret i fjällen följer samma regler som vädret i resten av landet. Men de speciella förutsättningar som råder i fjällen kan få vädret att bete sig nyckfullt och oberäkneligt.

Ingen annanstans påverkar naturen vädret så mycket. Berg och dalgångar, stora lokala höjdskillnader och andra variationer i terrängen styr och ställer med vindar, temperatur och nederbörd. Östra och västra fjällen kan ha helt olika väder. Men mest skiljer vädret mellan kalfjäll och låglänt terräng.

Det här gör att vi ofta upplever att vädret växlar snabbt i fjällen. Men det är inte alltid vädret som växlar utan vi själva som förflyttar oss mellan olika väder, skulle man kunna säga. Här kan du även läsa mer om laviner och hur vi numera kan ta del av prognoser för lavinfara. 

Mer om vädret i fjällen