Att färdas över is

Vinterisarna medger möjligheter till rika naturupplevelser både i form av skidåkning, skridskoåkning, fiske och skoteråkning. Isläggningen medför att transportvägar förkortas och underlättas men kan också innebära risker. Varje år händer många olyckor där människor går genom isen.

Att kunna åka skridskor på en spegelblank is på en fjällsjö tillhör ovanligheterna men det förekommer ändå relativt ofta att det finns bra is redan från mitten av oktober och fram till snön kommer. 

Då isarna i början av vintern kan vara svaga bör du alltid tänka på att vara rätt utrustad med räddningslina, torrt ombyte, isdubbar och något att flyta på innan du ger dig iväg. Glöm inte heller att ta med en bra och lika kunnig kompis på turen.

Färgen på isen

Mörkare färg tyder oftast på tunnare is, ljusare färg kan tyda på snöis (som är mindre bärkraftig än kärnis). Snö på isen isolerar, håll därför utkik efter gråa stöpfläckar vilket tyder på underfrätning. Tjockare drivor måste alltid undersökas, under dem kan isen vara näst intill helt bortsmält.

Faror på isen

På vissa områden gäller det att vara extra uppmärksam på tunn is, till exempel där vattnet under är i rörelse, där något isolerar eller leder värme. Mer specifika exempel på sådana områden är: vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.

Isdubbar

Det är viktigt att ha isdubbar med sig ut på isen och att de sitter rätt. De ska sitta stadigt runt halsen, högt upphissade under hakan och utanför kläderna. Då är de lätta att få tag på och du skadar dig inte på dem om du ramlar i.

Det är även viktigt att veta hur du ska använda isdubbarna. Prova dubbarna, lossa dem med handskarna på, lägg dig ner och dra dig fram på isen. Då behärskar du greppen bättre om det blir allvar.

För att kunna ta sig upp med isdubbar krävs

  • en tillräckligt stark iskant
  • väl inövad teknik, vattenvana och armstyrka samt viss sinnesnärvaro. 

Ett annat bra hjälpmedel är säkra och bra flytkläder. Det finns numera flytplagg i form av underställ med extrem flytförmåga liksom större overaller.

Om isen brister

  • Andas lugnt, det hjälper dig att tänka klart. Slappna av, ligg still i vattnet, träng tillbaka paniken och håll dig i iskanten. 

  • Vänd dig åt det håll du kom ifrån, där isen höll alldeles nyss. 

  • Lossa isdubbarna med vantarna på. Utan vantar blir händerna snabbt stela av köld. 
  • Ropa eller vissla på hjälp.

  • Arbeta långt fram med isdubbarna och hjälp till med simbentag. 

  • Hasa, åla eller kryp långt iväg till säker is innan du ställer dig upp. På så sätt fördelar du din vikt över ett större område så länge isen är svag och inte bär för en stående person. 

Det är inte säkert att du klarar dig upp utan hjälp utan åk alltid med en kompis.

På Svenska livräddningssällskapets webbplats kan du lära dig mer om att färdas på frusna sjöar och vattendrag. 

Läs mer om säkerhet på is


Publicerat: