Fjälledarnormen

Att leda folk i svensk fjällvärld är en uppgift som kräver kompetens att klara olika typer av situationer som kan uppstå på fjället. Fjällsäkerhetsrådet har fastställt en utbildningsnorm för den som professionellt ska guida i svensk fjällvärld. Utbildningen är på ca 45 dagar. Det finns också ett antal yrkesverksamma bergsguider som genomgått en flerårig utbildning, de arbetar främst i högalpin miljö.

Vad är fjälledare och fjälledarnormen?

Målet för fjälledaren är att professionellt och säkert handleda människor i svensk fjällmiljö. Fjälledaren är inte en detsamma som bergsguide, som i första hand leder turer i alpin terräng och på glaciärer, utan en fjällledare arbetar med mer fokus på övriga aktiviteter i fjällen, både sommar och vinter. 

Fjälledarutbildningen omfattar sexton moment. Ledarskap och kunskapsvägledning är omfattande moment, liksom första hjälpen.  Andra moment är bland annat orientering, vadning, fysisk prestation och bivackering. Det finns en grundläggande del, samt en kompletterande del med vintermoment, som snö- och lavinkunskap.

Det finns också många erfarna fjällmänniskor som i har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli examinerad fjälledare. De kan om de vill vända sig till en utbildare, bli bedömda och slutligen examinerade sedan de visat att de behärskar alla moment. 

Bland annat ska man kunna visa att man har varit till fjälls sammanlagt sextio dagar, samt att man har gjort 20 övernattningar i tält, vindskydd, i snö eller under bar himmel. Man ska även visa att man praktiserat som turledare till fjälls i sammanlagt minst tio dagar.

Var kan man utbilda sig?

Man kan utbilda sig på bland vid folkhögskolorna Åredalen, Malung och Storuman, inom Friluftsfrämjandet, SBO, Försvarsmakten och  Svenska Fjällklubben.  Sedan något år tillbaka så har svenska fjälledareorganisationen etablerats som ett viktigt forum för utbildade fjälledare.  Tidigare har även valideringar genomförts men sedan något år tillbaska så är enda sättet att bli fjällledare att vända sig till någon av de organisationer som utbildar. 

Vad är skillnaden mellan en fjälledare och en bergsguide?

Fjälledaren får inte, till skillnad från en bergsguide, leda grupper i alpina miljöer där fallrisk föreligger. Fjälledaren får heller inte leda glaciärvandringar. Då ska man vara utbildad bergsguide. Fjälledare är man bara i svenska fjällen; titeln har ingen internationell giltighet, vilket är fallet för bergsguiderna.

Efter examination har fjälledaren den kunskap som krävs för att  själv veta var gränserna går, man undviker branta platser och glaciärer, helt enkelt för att de kräver specialistkunskap. 

Fjälledarna bidrar till att öka arrangerade turers kvalitet. Fjälledarutbildningen och examinationen blir allt mer känd och kan snart anses vara en standard i branschen. 

När du anmäler dej till en guidad fjällaktivitet – fråga om ledaren är utbildad fjälledare eller bergsguide!