Fiske

Större delen av fiskevattnen inom fjällområdet utgör samernas så kallade året-runt-marker för renskötsel. Fisket i huvuddelen av vattnen inom detta stora område förvaltas av länsstyrelserna i fjällänen.

Ett stort antal av dessa vatten, som omfattar såväl tjärnar och sjöar som strömmande vatten, är upplåtna för handredskapsfiske (sportfiske). De upplåtna vattnen erbjuder ett fiske som baseras på naturproducerade bestånd av främst öring, röding och harr i såväl lättåtkomlig lågfjällsmiljö som mer avlägset belägna högfjällsvatten.

Upplåtna vatten

Fiske i de upplåtna vattnen kräver giltigt fisketillstånd, som kan köpas i närheten av varje aktuellt område. Fisketillstånden säljs hos olika återförsäljare, bl.a. på turistinformationer, turistanläggningar, sport- och matvaruaffärer samt bensinstationer. Årstillstånd säljs som regel av någon enstaka återförsäljare på varje större ort i anslutning till fjällen. För renbetesfjällen i Jämtlands län kan du även köpa fisketillstånden direkt online.

Undantagsvatten

Medlemmar i de berörda samebyarna har nyttjanderätt till fiske inom hela sin sameby. Samernas fiske är till övervägande del av husbehovskaraktär och bedrivs huvudsakligen i vatten som undantagits från upplåtelser. Ej upplåtna fiskevatten inom renbetesfjällen utgör således huvudsakligen husbehovsvatten för medlemmarna i berörd sameby (så kallade undantagsvatten).

Andra skäl till att ett vatten ej är upplåtet för sportfiske kan vara att det är ett störningskänsligt område för renskötseln,  eller ett känsligt område ur naturvårdssynpunkt. Skälen kan också vara vetenskapligt intresse eller svaga bestånd.

Fisketider

För att tillgodose såväl skyddet av fiskbestånden, som hänsynen till renskötseln och naturvården, kan upplåtelsetiderna variera mellan olika vatten vilket beskrivs i fiskeförteckningen som du kan hitta hos respektiva Länsstyrelse.

Säkerhet och sportfiske i fjällen

För den som är till fjälls för att fiska gäller samma förutsättningar som för vandraren på sommaren och skidåkaren/skoteråkaren på vintern; genomtänkt utrustning, aktuell väderprognos, karta och kompass, färdmeddelande – tala om i vilket område du fiskar!

Vada inte över knäna i strömmande vatten och ge dig aldrig ut i båt eller kanot utan flytväst. Vid pimpelfiske gäller stor försiktighet på isen. Isdubbar är en självklarhet, allt fler använder dessutom flytoverall.

Isen kan vara förädisk framförallt tidigt och sent på säsongen. Ett skid- eller skoterspår är ingen garanti för att det är bra is just idag. På reglerade vatten finns det all anledning att se upp extra!

För mer information om fjällsportfisket, läs mer NatureIT
Köp fiskekort | NatureIT