Vindens kyleffekt

Det är lätt att man bara tittar snabbt på termometern innan man går ut för att få sig en uppfattning om hur mycket kläder man ska ta på sig. Men det är inte alltid att termometern ger den riktigt sanna uppgiften om hur det verkligen känns utanför dörren. Så fort det blåser tillkommer också vindens verkan med en avkylande effekt. 

En riktigt het sommardag kan det vara riktigt skönt med vindens svalkande fläktar. Men på vintern känns det genast mycket kallare så fort det blåser. 

Genom att man kombinerar lufttemperaturen med vindens hastighet kan vi räkna fram en så kallad vindkyletemperatur (eng. wind chill) som visar vindens kylande effekt på bar hud. Denna formel togs fram av ett kanadensiskt-amerikanskt forskarlag (Oscevski och Bluestein, 2005).

Större effekt vid låga temperaturen

Det är särskilt vid låga temperaturer som höga vindhastigheter ger större avkylning än vad termometern visar. Om termometern visar 10 minusgrader och det blåser en vind på 2 m/s kan man säga att vindens kylande effekt motsvarar 14 minusgrader vid vindstilla.

Tabellen visar vindkyletemperaturen (eng. wind chill) som är beräknad som en kombination av den temperatur som termometern visar och vindhastigheten.