Framtidens klimat och fjällen

Klimatförändring i fjällen: vad säger klimatmodellerna om framtiden i fjällen och hur kan klimatförändringar påverka fjällturismen och fjällsäkerheten?

Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd arrangerade den 10 november 2023 ett seminarium med fokus på klimatfrågor och fjäll där ett urval av experter presenterade  om hur ett framtida och varmare klimat kan komma att påverka fjällen, fjällturismen och fjällsäkerhetsarbetet.

Medverkade gjorde bland annat SMHI, Naturvårdsverket , Svenska Bergsguidesorganisationen, Svenska skidanläggningars organisation, Fjällräddningen, Jämtland&Härjedalen Turism, Svenska Turistföreningen, Nationellt kompetenscentrum för fjällräddning i Norge mfl. Seminariet utgjorde en del av det årliga höstmötet där organisationer ingående i Fjällsäkerhetsrådet deltog tillsammans med andra intresserade. Seminariet arrangerades på Mittuniversitetet i Östersund med möjlighet att delta digitalt. 

Presentationer (som pdf)

Inledning Ingela Hiltula, ordförande i Fjällsäkerhetsrådet
Presentation Naturvårdsverket (PDF)

Klimatförändringar i fjällen: vad säger klimatmodellerna om framtiden?
Prof. Erik Kjellström, SMHI
Presentation SMHI (PDF)

Drift av skidanläggningar i ett framtida klimat, utmaningar och möjligheter. Magnus Noppa, VD SLAO
Presentation SLAO(PDF)

Klimatförändring i alpin miljö - orsak och verkan och hur påverkar det bergsguiden? Carl Lundberg, Bergsguide, SBO
Presentation SBO (PDF)

Landskapsendringar og naturfare ved tap av permafrost, brear og snøfonner. Utfordringar for fjellturisme og fjellredning i Jotunheimen.
Albert Lunde, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning, Norge
Presentation Albert Lunde (PDF)

Rapport nr 1, Klimaendringar og skred mot vegnettet: Utfordringar for redningstenesta

Rapport nr 2, Klimaendringar og utfordringar for fjellturisme og redningstenesta

Kommer drunknings och isrelaterade fjällolyckor att bli vanligare i
framtiden och vad vet vi om hypotermi?
Marie Nordgren, ICAR MedCom
Presentation Marie Nordgren (PDF)

Paneldiskussion hölls avslutningsvis med med Carl Lundberg, SBO, Martin Helmersson, SVEFRO, Magnus Noppa, SLAO, Lars Back, Länsstyrelsen i Jämtland,  Jenny Råghall, Klätterförbundet, Albert Lunde, Nasjonalt kompetansesenter for fjellredning, Norge, Maria Persson,fjällchef, STF, Andreas Edholm, Jämtland&Härjedalen Turism.