Information om Gällivare fjällsäkerhetskommitté

Gällivare Fjällsäkerhetskommitté har representanter från Polis, Civila Fjällräddningen, Länsstyrelsen och Gällivare Kommun. Kommittén arbetar bland annat med utbildning/information och samordning inom fjällsäkerhetsområdet.

Exempelvis så sammanställs årligen resultatet från enkäter inlämnade av stugvärdar och andra anläggningsägare. I samband med egna fjällresor besiktas också leder/anläggningar, resultatet sammanställs och eventuella brister med förslag till åtgärder och förbättringar skickas till berörda ansvariga.

Logotype Gällivare Fjällsäkerhetskommitté

Om Gällivare fjällvärld

En stor del av ytan består av skyddade område i form av Nationalparker och Naturreservat. Här finns bland annat Laponia världsarvsområde, ett område som enligt Unesco är omistligt för mänskligheten. Laponia är Europas största sammanhängande naturlandskap.

Genom Laponia ringlar vandringsleder och vandringsstigar fram. Mest känd är Kungsleden men även Nordkalottleden är en populär och lättvandrad led. Här och där finns övernattningsstugor. Men vik av från en led och du befinner dig snabbt i total vildmark och får lita helt till karta, kompass, fjällvett och överlevnadsförmåga. Vid svårforcerad terräng och snabba väderomslag kan det bli något att bita i även för mycket vana äventyrare.

Stora Sjöfallets nationalpark är den största av kommunens nationalparker. Den bjuder på omväxlande topografi men är ändå relativt lättvandrad med böljande fjällhedar och stora sjöar. Det finns ett flertal vandringsleder som genomkorsar området.

Sjaunja Naturreservat är betydligt mer svårtillgänglig med mäktiga myrkomplex och betydligt mer skogsmark. Sjaunja räknas som ett av Europas bästa fågelskyddsområden.

Om vinterfjäll

Att vistas i vinterfjäll är en upplevelse! Gällivare erbjuder stor variation av fjällupplevelser och en rik natur. Du kan själv ta dig ut på skidor, med skoter, med hundspann eller välja andra färdsätt. Vill du åka organiserat så ordnas det också! Ta kontakt med turistbyrån så får du råd! Det är alltid viktigt att planera sin fjällvistelse väl då väder och snöförhållanden kan förändras snabbt.

Utrustning

Utrustning vintertid kan vara livsavgörande. Vindsäck och spade är viktiga samt någon form av spritkök för matlagning och värme. Skriv färdmeddelande! Undvik att skapa onödiga utryckningar för våra fjällräddare och polis. Packa lagom! Tänk på att mobiltelefonen har mycket dålig täckning i fjällen! GPS med friluftskarta används i stor utsträckning men tänk på att tekniken kan fallera så ta alltid med karta och kompass.

Kartor

Gällivares skoterleds och fjällsäkerhetskartor hittar du på Gällivare kommuns webbplats. Skoterledskarta som täcker hela norrbotten finns att köpa här. Fjällkartan är oumbärlig vid vistelse i fjällen. 

Skoterleder och skidspår

För att skotertrafik och skidåkare ska kunna samsas på lederna är det viktigt att visa varandra hänsyn. Leder över isar är utmärkta med ruskor samt kryss vid av och påfart på land, vinterleder har röda kryssmarkeringar. Var medveten om att det kan finnas brister i ledsystemet, ett bra tips är att fråga turistvärdarna i Fjällstugorna som har aktuell info om lederna i området. 

Ledsystemet i Gällivarefjällen förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fjällanläggningar och boende

Svenska Turistföreningen har uppgifter om boende i sina fjällstugor/fjällstationer och mer info angående vandring och skidåkning 

Kontaktuppgifter för mer information

Ulf Lundkvist Ordförande
Ortdrivarvägen 1
982 38 Gällivare

070-350 53 40
ulf.lundkvist@lic-ab.se