Åre fjällsäkerhetsförening

Vi verkar för fjällsäkerhet med stöd av Fjällsäkerhetsrådet och Åre kommun. Medlemmar är fjällfolk, fjällräddare, poliser, naturbevakare, skidpatrullörer, lavinexperter och andra yrkes-verksamma med mångårig fjällvana och stort intresse att vistas i fjällen. Vår lokalkännedom är givetvis bäst i Åre kommun.

Det här kan vi kan hjälpa till med

  • Aktuell information om snö- och väderförhållanden, vinter- och sommarleder, utrustningstips.
  • Utbildning i fjällsäkerhet av receptionspersonal, andra personalgrupper, skolklasser, skoteruthyrare, skotersafariföretag.

Vi tar gärna emot tips

Fel och brister som kan påverka fjällsäkerheten, t.ex framkomlighet till fots, på skidor eller med snöskoter, ledmarkering, skyltning, fjällkartor.

Nödlådor

Nödlådor finns i många rastskydd och öppna säkerhetsrum i stugor och fjällstationer enligt förteckningen. Fler platser tillkommer efter hand. Innehållet i nödlådor kan underlätta vistelsen i en nödsituation, om ingen annan hjälp finns tillhands. Här finns nödmat, kokkärl, sjukvårdsartiklar, reparationsmaterial, verktyg, anteckningsmaterial, kortlek, läsglasögon m.m. När innehåll har använts, finns anvisningar hur man meddelar det.

Här finns utplacerade nödlådor:

Fjällområde Sylarna - Helags

Rastskydd
Gräsliden
Snasen/Getvalen
Ulvåtjärn
Endalen
Enkälen
Fiskåhöjden
Spåjme
Gamla Sylen
Gåsån
Härjången
Hulke
Ekorrpasset
Mieskentjahke
Stäntja
Ljungan

STF stugor och fjällstationer

Gåsenstugan
Fältjägarstugan
Blåhammarens fjällstation
Sylarnas fjällstation
Helags fjällstation

Vålådalsområdet

Rastskydd
Dörrsjön
Lunndörrspasset

STF stugor
Anarisstugan
Lunndörsstugan
Stensdalsstugan
Vålåstugan

Oviksfjällen

Rastskydd
Falkfångarfjället
Elvaknippen
Tvärån
Stenhyddan, Västfjället
Sällsjöfjället

Skäckerfjällen – Offerdalsfjällen

Rastskydd
Sockertoppen
Strydalen
Lill-BurvattnetKontaktuppgifter

Anders Aspholm, Ordförande
Staa 259 837 72 Duved
070 - 674 60 10
anders.aspholm@skistar.com

Maria Persson, Sekreterare
Årevägen 75
837 53 Åre
072-09020105
maria.persson@stfturist.se