Paddling

Fjällpaddling, både med kajak eller kanot är en härlig upplevelse, men kan bjuda på obehagliga överraskningar om man inte har förberett sig ordentlig. Vattnet är ofta kallare än i inlandets sjöar och vattendrag och det kan forsa rejält om du väljer att paddla på någon av fjällens älvar och åar. 

Här är några tips – för säkerhets skull

  • Flytvästen är självklar.
  • Följ stränderna vid sjöpaddling.
  • Rekognosera noga före paddling i strömmande vatten. Kontrollera på kartan eller ledbeskrivningen var vattenfall, dammar och forsar finns.
  • Tecknen för vattenfall och fors kan vara svåra att upptäcka på fjällkartan. De är inte påtryckta med röd färg.
  • Följ med på kartan hela tiden.
  • Gå iland i god tid före forsar. Rekognosera (gå längs forsen) för att få en uppfattning om strömhastighet, stenar, och bästa paddelväg genom forsen.
  • Ta inga risker. Om det verkar osäkert; bär eller dra kanoten förbi forsen.
  • Det går också att "tåga" förbi forsen. Med hjälp av en lina i fören och en i aktern styr man då kanoten från land genom forsen (inte så lätt).