Fjällsäkerhetsrådets sommarfjällenkät 2022

Under 2022 har sommarfjällenkäten genomförts för åttonde gången som en webbenkät från 16 juni till 27 juni. Den riktades till destinationsbolag och STF:s fjällstationer. Enkäten skickades till vd eller motsvarande befattningshavare ”som har kunskap om besöksutveckling i fjällen, och hur intresset för olika aktiviteter har förändrats de senaste åren”. Av dessa svarade sammanlagt 32 aktörer. Bland dessa finns destinationsbolagen i Sälen, Vemdalen, Funäsdalen och Åre samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan. Bland fjällstationerna finns Storulvån, Sylarna, Abisko och Kebnekaise. Syftet med enkätundersökningen har varit att få underlag för att beskriva utvecklingen för fjällturismen i Sverige med avseende på olika trender och aktiviteter. Enkäten genomfördes av Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Resultaten används som ett stöd i det kunskapshöjande arbete som bedrivs och som syftar till att förbättra säkerheten för fjällens besökare.  

 

Sammanställning av somarfjällenkäten 2022 (PDF)

Delredovisning om barn och fjällvandring_(PDF)

Delredovisning om sjunkande säkerhetsmedvetande_(PDF)


Publicerat: