Rickard Svedjesten, fjällräddare och ordförande i SVEFRO

3 snabba frågor till Rickard Svedjesten, ordförande för SVEFRO (Svenska Fjällräddares Riksorganisation), representant i Fjällsäkerhetsrådet och fjällräddare sedan 30 år, om fjällräddning och säkerhet i de svenska fjällen.


Vad kännetecknar ett svårt fjällräddningsuppdrag?

Typiskt sett är det ett uppdrag där vi har mycket begränsad information om den eller de personer som vi ska söka efter. Det innebär i regel att vi måste utgå från ett mycket stort sökområde. För att kunna söka systematiskt skapar vi en tydlig sökprofil så tidigt som möjligt. Vi gör det genom att kategorisera aktuellt område och skaffa oss en bild av vilken slags utrustning personen eller personerna har.

Hur har förutsättningarna för fjällräddningen förändrats de senaste 20 åren?

Det är en stor skillnad. Vi har bättre samverkan med andra blåljusaktörer. Vi har bättre kommunikation, utrustning och utbildning. Fjällräddares säkerhet och arbetsmiljö har också förbättrats. Exempelvis får alla fjällräddare som deltar i svåra uppdrag möjlighet till debriefing efteråt.

Vilka råd vill du ge till en ovan fjällbesökare?

Skaffa kunskap innan du ger dig ut på fjället. Gå gärna första turen med en erfaren fjällbesökare. Gå inte längre än dagsetapper i början och ha koll på vädret. Det är avgörande för om ett fjällbesök ska bli lyckat.