Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur personuppgifter behandlas på denna webbplats.

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av webbplatsen och är därmed personuppgiftsansvarig. Det betyder att Naturvårdsverket ansvarar för all behandling av personuppgifter inom verksamheten och behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsregler.