Fjällsäkerhetsrådets sommarfjällenkät 2023

Under 2023 har sommarfjällenkäten genomförts för nionde gången som en webbenkät från 16 juni till 5 juli. Den riktades till destinationsbolag och STF:s fjällstationer. Enkäten skickades till vd eller motsvarande befattningshavare ”som har kunskap om besöksutveckling i fjällen, och hur intresset för olika aktiviteter har förändrats de senaste åren”. Av dessa svarade sammanlagt 16 aktörer. Bland dessa finns destinationsbolagen i Sälen, Vemdalen, Funäsdalen, Kiruna samt STF:s fjällstationer i Norrbottensfjällen. Bland fjällstationerna finns Abisko, Saltoluokta och Kebnekaise med. Syftet med enkätundersökningen har varit att få underlag för att beskriva utvecklingen för fjällturismen i Sverige med avseende på olika trender och aktiviteter. Enkäten genomfördes av Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Resultaten används som ett stöd i det kunskapshöjande arbete som bedrivs och som syftar till att förbättra säkerheten för fjällens besökare.  

Rapport Fjällsäkerhetsrådetys sommafjällenkät 2023