Allmänna rekommendationer för utbildning av ledare för ledarledda aktiviteter i fjällen

Allmänna rekommendationer för utbildning av ledare för ledarledda aktiviteter i fjällen är framtagen av Naturvårdsverket tillsammans med aktörer i Fjällsäkerhetsrådet inom ramarna för fjällsäkerhetsuppdraget.

Rekommendationen vänder sig i första hand till den som avser att utbilda ledare för ledarledd verksamhet i svensk fjällmiljö. Väl utbildade ledare för fjällaktiviteter är en grundsten för ett effektivt fjällsäkerhetsarbete.

Länk till rekommendationen (Naturvårdsverkets webbplats)