Freerideenkäten 2021

I början av vintern 20/21 genomfördes en ny enkät tillsammans med  Freeride.se mfl. 

Enkätundersökningen är en del av ett arbete som ytterst syftar till att bidra till bättre kunskaper samt att öka förståelsen av förändrade attityder och beteenden hos åkare som tillbringar mycket tid i lavinfarlig terräng.

Totalt kom det in svar från 1503 respondenter vilket kan jämföras med 1028 respondenter som var motsvarande antal i enkätundersökningen 2017. Respondenternas köns- och åldersfördelning visar stor överensstämmelse med undersökningarna 2017 och 2013.

Enkäten skickades ut via skidsajten Freeride.se samt via Freerides, Fjällsäkerhets och lavinprognosers sociala medier.


Länk till rapporten (PDF)


Publicerat: