Freerideenkäten 2021

Under slutet av 2020 och början av 2021 genomfördes en ny enkät tillsammans med  Freeride.se mfl. 

Enkätundersökningen är en del av ett arbete som ytterst syftar till att bidra till bättre kunskaper samt att öka förståelsen av förändrade attityder och beteenden hos åkare som tillbringar mycket tid i lavinfarlig terräng.

Fältperioden pågick mellan 4 – 23 december 2020. Totalt kom det in svar från 1503 respondenter vilket kan jämföras med 1028 respondenter som var motsvarande antal i enkätundersökningen 2017. Respondenternas köns- och åldersfördelning visar stor överensstämmelse med undersökningarna 2017 och 2013.

Enkäten skickades ut via skidsajten Freeride.se samt via Freerides, Fjällsäkerhets och lavinprognosers sociala medier.


Ytterligare resultat från enkätundersökningen kommer att publiceras under vintern 2020/2021.

 

Delrapport 1- Offpistolyckor är vanliga

Delrapport 2- Få mäter lutning innan ett offpiståk