Pressmeddelande 2023-08-03

Svag kronkurs lockar fler utländska fjällbesökare i sommar

Åtta av tio destinationsbolag i svenska fjällen bedömer att antalet utländska besökare kommer att öka jämfört med förra året. En anledning till ökningen bedöms vara den svaga kronkursen. De utländska besökarna är ofta välutrustade men däremot inte alltid lika fjällvana som svenska besökare och har därför heller inte samma erfarenhet av fjällvädrets snabba väderväxlingar. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört.

– De svenska fjällen erbjuder fantastiska upplevelser. Vi välkomnar gärna utländska besökare och vill bidra till att de ska få en så positiv upplevelse av sin vistelse här som möjligt. Grunden är förberedelser. Därför arbetar vi på olika sätt för att nå denna besöksgrupp med praktiska tips inför deras fjällvistelse, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Mellan 9 juni till 7 juli genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd en enkät riktad till fjällens destinationsbolag och STF:s fjällanläggningar. Bland annat ställdes frågor om besöks- och aktivitetsutveckling i sommarfjällen. Sammanlagt besvarades enkäten av 20 vd:ar och motsvarande från fjällens destinationsbolag och STF:s fjällanläggningar, bland annat Sälen, Idre, Funäsfjällen, Vemdalen, Swedish Lapland samt STF:s anläggningar i Abisko, Kebnekaise och Saltoluokta.

Åtta av tio svarar att de bedömer att fler utländska besökare kommer att besöka de svenska sommarfjällen jämfört med samma period förra året. Flera branschbedömare, bland annat Visita, pekar på den svaga svenska kronkursen som en anledning till det ökande intresset för Sverige denna sommar. Tidigare studier pekar på att stora besöksländer till fjällen är Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Fyra av tio som svarat på enkäten menar att den utländska besöksgrupper har mindre fjällvana än den genomsnittliga svenska besökaren.

– De internationella besökarna är ofta välutrustade men ofta oförberedda på de snabba väderväxlingarna i fjällen. Därför är det så viktigt att nå dem inför ett besök för att förbereda dem på vad som gör de svenska fjällen speciella. Många överskattar också sin förmåga att navigera i den ibland komplicerade fjällterrängen, säger Per-Olov Wikberg.

På Fjällsäkerhetsrådets hemsida finns säkerhetsinformation på engelska. Samma information delas också att merparten av fjällens destinationsbolag. Två av tre destinationsbolag informerar sina utländska gäster på engelska eller flera språk om säkra fjällvistelser.

De lokala fjällsäkerhetskommittéerna är även en resurs som ofta kommer i kontakt med de utländska besökarna. Sedan några år finns även en färdmeddelandebok, med säkerhetstips på engelska, i fjällens övernattningsstugor och vindskydd.

– Polisens fjällräddning får varje år ett antal larm via andra länders räddningstjänster beroende på att utländska besökare inte alltid vet hur de ska kontakta fjällräddningen. Genom att som vandrare bidra med information om tidpunkt när man passerar vindskydd och fjällstationer och planerad färdväg underlättar man för Fjällräddningen om de behöver rycka ut, säger Per-Olov Wikberg


Ta del av enkätunderlaget på www.fjallsakerhetsradet.se/om-oss/rapporter/sommarfjallenkaten-2023/

Mer information om hur du blir tryggare på sommarfjället finns på www.fjallsakerhetsradet.se.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare för Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd,
010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

 


Publicerat: