Pressmeddelande 2024-03-26

Olyckor med snöskoter och offpistskidåkning vanligaste olyckstyperna i fjällen under påsken

32 personer omkom i samband med olika friluftsaktiviteter i Sveriges fjällkommuner mellan 2018 och 2023. Totalt omkom 21 personer i samband med snöskoterkörning, fem personer vid offpistskidåkning, två personer vid vandring eller klättring och fyra personer drunknade i samband med båtfärder eller kanotpaddling. Olycksstatistiken presenteras idag i en ny rapport från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

– Vårvintern är en högintensiv period för snöskoteråkning och offpistskidåkning och historiskt har en majoritet av olyckorna skett under påsken då många besöker fjällområdet. Olycksstatistiken för snöskoter står dock ut särskilt mycket. Det är många gånger förrädiskt enkelt att köra en modern snöskoter. Säkerhetsfrågor har aldrig varit viktigare och vi behöver göra mer för att förebygga de olyckor som sker, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Baserat på Fjällräddningens statistik över larm och utryckningar samt statistik från olika olycksdatabaser framgår att sammanlagt 21 personer omkom i fjällkommunerna i samband med snöskoterkörning mellan 2018 – 2023 och ytterligare 61 personer skadades svårt.

– Den långsiktiga trenden är dock att färre omkommer i snöskoterolyckor än tidigare. Orsaker till detta bedömer vi bland annat är förändrade attityder till alkohol vid snöskoterkörning, krav på hjälm och tillkomst av förarbevisutbildningar. I negativ riktning verkar samtidigt ett förändrat sätt att köra snöskoter där fler söker sig till friåkning i teknisk och brant terräng. Detta beteende inspireras genom sociala medier och professionella snöskoterförares extrema körning. Vi går nu in i den verkliga högsäsongen för snöskoterkörning och vill därför uppmana alla som ska ge sig ut att köra att ta det lugnt oavsett om det handlar om friåkning eller körning på snöskoterled, säger Per-Olov Wikberg som även är samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Olycksstatistiken visar också att under perioden 2018 – 2023 omkom fem personer i samband med offpistskidåkning i fjällen varav en av olyckorna var lavinrelaterad. Denna fördelning av olycksorsaker bekräftas av Fjällsäkerhetsrådets tidigare studier och den så kallade Freeride-rapportens tredje upplaga från 2021. Den baserades på en enkätundersökning med 1770 offpistskidåkare i Sverige.

Undersökningen visade att många offpistskidåkare hade varit med om flera andra slags olyckstillbud än laviner. Den vanligaste olyckstypen i samband med offpistskidåkning är skador efter fall i brant terräng. Närmare sex av tio (56 procent) som svarade på undersökningen hade skadats på det sättet. Hälften (51 procent) hade skadats efter krock med klippor, träd eller något annat fast föremål. Fyra av tio (42 procent) hade skadats efter hopp från klippor.

– De senaste åren har vi märkt en trend mot allt ansvarsfullare normer avseende risktagande i samband med offpiståkning när det kommer till att beakta och respektera lavinfaran. Flera aktörer som verkar i fjällen menar samtidigt att det snarare syns tecken på motsatsen och en ökad riskvilja när det gäller att till exempel hoppa från höga klippor. Att åka offpist är en fantastisk upplevelse men den kräver både förberedelse och omdöme. Vi vill därför rikta en särskild uppmaning inför påsken till alla som planerar branta offpiståk i lavinfarlig terräng eller hopp från höga klippor att tänka efter före, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhet i Sverige

Fakta

Fjällsäkerhetsrådet har formulerat några frågor och tips riktade till offpiståkare om planering och säkerhet. 

Åknivå - Hur bedömer du din egen färdighet och kunskap? Hur brant är sluttningen och hur är snöförhållandena? Är jag redo för just detta åk?

Konsekvenser - Har jag tänkt igenom konsekvenserna av ett fall eller om en lavin inträffar? Hur ser terrängen ut under mig? Finns det klippor eller fasta föremål som jag kan krocka med? Kan jag skadas även av en liten lavin?

Kamrattryck - Hur påverkar vi varandra i mitt sällskap? Fattar vi bra beslut tillsammans?

Lavinutrustning - Har alla i gruppen lavinutrustning och har man tränat på utrustningen tillsammans? 


Publicerat: