Väderautomatstationen på Kebnetjåkka/Giebmechokka

Den nya automatiska väderstationen på Kebnetjåkka är Sveriges högsta väderstation (1720 möh ) som ska bidra till att täcka behoven av aktuell väderinformation i alpin terräng i Kebnekaiseområdet för det bland annat rörliga friluftslivet, lavinprognostjänsten, guidade turer, renskötseln, fjällflyget, fjällräddning eller annan yrkesmässig verksamhet.

Väderstationen har satts upp av Naturvårdsverket som ett led i att förbättra fjällsäkerheten i området. Väderstationen drivs av solceller och levererar information om maxvind, byvind, temperatur samt luftfuktighet.

En webbkamera levererar aktuella bilder över Kebnekaises syd och nordtopp. Detta är också ett pilotprojekt som ska utvärderas men Naturvårdsverket har en målsättning att komplettera med fler alpina väderstationer där det idag saknas information, framförallt så gäller det högfjällsområden där områden med lavinprognoser finns.

En annan viktig del av arbetet är att skapa förutsättningar för samverkan med lokala aktörer i området kring skötsel och underhåll av väderstationen där bland förutom Naturvårdsverket även STF och Tarfala Forskningsstation är viktiga aktörer.

Den nya väderstationen är placerad på berget Kebnetjåkka/Giebmechokka, strax öster 0m Kebnekaise syd och nordtopp.  Beroende av möjligheterna till dataöverföring eller genom andra tekniska fel kan stationen under perioder sakna aktuella väderuppgifter. Kontrollera därför tidsangivelsen för varje väderobservation. Samma förutsättningar gäller för webbkameran. Naturvårdsverket ansvarar heller inte för möjliga följder av eventuella felaktigheter i denna tjänst.

För att se aktuell data från väderstationen, klicka på länken