Fjällsäkerhetsrådets sommarfjällenkät 2020

Under 2020 har ännu en sommarenkät bland  fjälldestinationer och fjällstationer genomförts där vi frågat om aktuella trender bland fjällens besökare.

Delrapport 1, Många underskattar fjällvädret 12 juli 2020 (pdf)

Delrapport 2, Allt fler terränglöpare i fjällen 13 augusti 2020 (pdf)

Delrapport 3, Klimat och fjällsäkerhet 27 aug 2020 (pdf)


Hela sommarfjällenkäten 2020 (PDF)