INFORMATION TILL DIG SOM PLANERAR ATT BESÖKA FJÄLLEN UNDER VÅREN

LÅNGA DAGAR, ALLT STÖRRE BARFLÄCKAR, FANTASTISK SKIDÅKNING PÅ BÄRANDE SKARE, IBLAND SNÖSTORM, IBLAND SOL, MEN EFTERHAND ALLT VARMARE SOM TILL SLUT SMÄLTER SNÖN. FJÄLLMILJÖN UNDER VÅREN INBJUDER TILL FANTASTISKA UPPLEVELSER MEN  FORTSATT GÄLLER  LITE ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR ÄN VANLIGT SOM ÄR VIKTIGT FÖR DIG ATT KÄNNA TILL.

FJÄLLSÄKERHETSRÅDET HAR SAMLAT NÅGRA VÄRDEFULLA TIPS OCH RÅD FÖR DIG ATT TA DEL AV INNAN DU BEGER DIG AV. 

Med tanke på den pågående pandemin

  • Håll fortsatt avstånd – Rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.  

  • Gör kortare fjällturer - Även om du känner dig frisk innan du beger dig ut på en längre fjälltur så kan du komma att insjukna om du har blivit smittad. Tänk särskilt på konsekvenserna i samband med ett insjuknande på en flerdagarstur, då risken är större att inte kunna ta sig hem för egen maskin.

  • Under den sena vårvintern är en känslig tid för renskötseln då kalvningstiden inträffar. Håll avstånd till de renar du ser och undvik att att hamna i situationer där du kan störa. 

  • Allemansrätten gäller också i fjällen och du är välkommen att besöka dem för härliga upplevelser. Samtidigt får inte nyttjandet av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Pa-fjallet/

  • Ta hand om varandra och naturen! Läs mer om hur du uppträder och minskar din påverkan på djur och natur, http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Ta-hand-om-varandra-och-naturen/

    _________________________________________________________________________

TIPS FÖR EN TRYGG VÅRVINTERFJÄLLTUR

1. Välj rätt utrustning beroende av vilken aktivitet du väljer

Välj lätta kläder som skyddar mot vind och väta, och som andas när du blir varm. Kläderna bör kunna bäras i flera skikt för att enkelt anpassas till väder och vind. Bra utrustning behöver inte vara dyr och en klokt packa ryggsäck bör inte vara för tung.  Om du planerar för att ge dig ut på sjöisarna kom ihåg isdubbar, kastlina och åk inte ensam.  Tänk även på att vintern innebär att laviner kan förekomma. För några välbesökta fjällomrden finns det lavinprognoser som du kan hitta på lavinprognoser.se
Läs mer om friluftsututrustning för fjället 

Läs mer om aktuell lavinfara

2. Meddela färdväg och beräknad ankomst

 Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Berätta för en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat.
Läs mer om att lämna färdmeddelande.

3. Anpassa fjällturen efter vädret

Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala och aktuella väderprognoser via radion eller SMHI:s webbplats eller annan vädertjänst. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.
Läs mer om väder och väderprognoser

4. Följ markerade leder

Det finns hundratals mil markerade leder i fjällen, med bland annat avståndsmarkeringar, övernattningsstugor och hjälptelefoner. De flesta gör klokt i att följa lederna, det gör det enklare att hitta och är ett säkrare alternativ om du av någon anledning skulle behöva hjälp. Tänk på att röda kryss markerar vinterleder, som inte alltid är lämpliga att följa på sommaren.
Läs mer om markerade leder

5. Ta med karta och kompass

Se till att ha med en karta som är aktuell. Kompass behövs framförallt utanför markerade leder. Använd gärna GPS, men tänk på att batterier laddas ur snabbt när det är kallt.
Läs mer om hur du kan använda navigera och hitta rätt i fjällen


6. Rådfråga erfarna människor

Människor som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Ta kontakt och ställ frågor om vägval, vattenstånd, broar och annat som underlättar din planering. Det finns lokala fjällsäkerhetskommittéer med stora kunskaper om fjällen i sina närområden.
Kontaktuppgifter för Fjällsäkerhetskommitteérna

7. Om du behöver kontakta fjällräddningen

Om du blir sjuk eller lättare skadad i fjällen så gäller i princip samma regler som hemma – du får själv kontakta lämplig vårdinrättning. Det kan innebära att du får stanna ett extra dygn där du befinner dig eller själv anlita och bekosta lämpligt transportmedel.  Om du behöver hjälp så ringer du 112 eller ber någon att hjälpa dig att kontakta fjällräddningen. 
Läs mer om hur och när du kontaktar fjällräddningen