När kontaktar du fjällräddningen?

Om du blir sjuk eller lättare skadad i fjällen så gäller i princip samma regler som hemma – du får själv kontakta lämplig vårdinrättning. Det kan innebära att du får stanna ett extra dygn där du befinner dig eller själv anlita och bekosta lämpligt transportmedel. Stugvärdar och turistanläggningarna kan hjälpa dig med detta.

Vid akut sjukdom eller lättare sjukdomsfall

Kontakta polisen via hjälptelefon eller ring 112 om det finns telefontäckning. Var beredd att svara på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var är sjukdoms- eller olycksplatsen?
  • Hur många är drabbade?

Efter medicinsk bedömning och prioritering fattas beslut om och i så fall vilken typ av räddnings- och/eller sjukvårdsinsats som ska göras.

Samhällets resurser

Polisen ansvarar via Fjällräddningen för räddningsinsatser inom fjällområdet medan landstinget ansvarar för sjukvården. Både landstinget och Fjällräddningen samarbetar inom fjällområdet och beroende på typen av händelse så larmas den ena eller ibland båda till en hjälpsökande.

Tänk på att samhällets räddnings- och sjukvårdsresurser ska i första hand användas till de som hamnar i akut nödläge. Sjukdom, lättare skador, dålig utrustning eller dåligt väder som innebär att hemresan från fjällturen försenas är problem som du förväntas lösa på egen hand.

Ha en trevlig fjällvistelse!