Information inför påsken för alla fjällbesökare

Om du planerar att åka till fjällen under påsken eller om du redan bor i fjällen  kommer du att mötas av andra förutsättningar än du kanske är är van vid. Du behöver känna till att både Länsstyrelsen och Fjällräddningen rekommenderar att inte nyttja vind- och rastskydd efter lederna annat än i rena nödsituationer i händelse av olycka eller vid hårt fjällväder. Så om du vill fika och vädret är bra, gär det helst utanför vindskyddet för att inte orsaka smittspridning av Corona/Covid-19 om du av en händelse skulle vara sjuk. 

Två mountainbikecyklister syns i siluett mot en kvällshimmel

Även om du känner dig frisk innan du beger dig ut på en längre fjälltur så kan du komma att insjukna om du har blivit smittad. Tänk särskilt på konsekvenserna i samband med ett insjuknande på en flerdagarstur, då risken är större att inte kunna ta sig hem för egen maskin.

Angående fjällens skidanläggningar

Många skidanläggningarna i fjällen stänger ner sin verksamhet inför påsken. Om anläggningen är stängd så betraktas den som ett arbetsplatsområde där man inte får vistas. Vid de skidanläggningar som är stängda kommer inget rutinmässigt säkerhetsarbete att utföras, ingen lokal lavinbedömning eller lavinbekämpning kommer heller att genomföras. De stängda skidanläggningarna har heller ingen beredskap för omhändertagande av skadade, utan hänvisar till 112 vid nödsituationer.

Det är viktigt att känna till att möjligheterna att snabbt få hjälp vid olyckor kan vara begränsade under påsken även i övrigt så bete dig på ett sätt som allmänt minskar risken för skador som kräver samhällsresurser för att omhändertas.

Om en olycka ändå skulle inträffa eller om du skulle bli svårt sjuk kan sjukvårds- och räddningsinsatser bli fördröjda beroende av att ambulanssjukvård, annan sjukvård eller andra viktiga samhällsfunktioner kan komma att belastas hårt av det pågående utbrottet av Covid-19. Ta därför med den utrustning du behöver för att kunna hjälpa dig själv och andra om ett olycks- eller sjukdomsfall skulle inträffa. 

Så tänk på att förbereda dig väl inför denna påsk, friluftsliv under vårvintern är en fantastisk möjlighet för alla men denna påsk är mycket speciell och många kommer inte att kunna uppleva detta på grund av reserestriktioner efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten mfl.