FJÄLLSÄKERHETSRÅDETS SOMMARENKÄT 2020

Under 2020 har ännu en sommarenkät bland  fjälldestinationer och fjällstationer genomförts där vi frågat om aktuella trender bland fjällens besökare. Inom kort kommer denna att publiceras här då våra analyser är färdiga. 

Delrapport 1, Många underskattar fjällvädret 12 juli 2020 (pdf)