Pressmeddelande 2018-02-27

Två av tre offpiståkare har bristande lavinkunskap

Offpist-åkning blir allt populärare bland skid- och snowboardåkare. De senaste åren har toppturandet, dvs. åkning bortom skidanläggningarnas områden och då ofta i lavinterräng, varit den växande trenden. Att åka i lavinterräng ställer stora krav på utrustning och kunskap. Två av tre som åker i sådan terräng anser samtidigt att deras egna lavinkunskaper är otillräckliga. Det visar en studie som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört.

– Två av tre är en oroväckande siffra. Offpiståkning sker ofta långt från liftanläggningarna och därför måste alla i en grupp ha nödvändig lavinkunskap för att kunna fatta kloka beslut samt agera snabbt och adekvat om olyckan skulle vara framme, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde i april till maj 2017, tillsammans med Freeride.se, en enkätundersökning med frågor om kunskaper och attityder till laviner och offpiståkning. Sammanlagt svarade 1208 skid- och snowboard-åkare.

Respondenterna anser inte bara att deras egna lavinkunskaper brister. Enbart 35 procent bedömer att deras kamraters lavinkunskaper är goda.  Att ha goda kunskaper innebär att veta hur man förbereder sig inför åkning i lavinterräng. Det innebär att göra säkra vägval på fjället och att kunna tolka tecken på lavinfara. God lavinkunskap innebär att fatta välgrundade beslut, vid början av dagen, på berget och inför ett åk. Om olyckan skulle vara framme innebär god lavinkunskap även att kunna agera effektivt och snabbt undsätta den eller de som hamnat i en lavin.

– Fokus i en lavinutbildning handlar om att lära sig att röra sig säkert i lavinterräng. Men att träna kamraträddning är också en viktig del. Flera internationella studier visar att av de som överlever en lavin räddas de allra flesta av sina kamrater och inte av den organiserade lavinräddningen som oftast kommer försent, säger Per-Olov Wikberg.

I stort sett samtliga som besvarat enkäten som återkommande rör sig i lavinterräng har utrustning såsom lavinsändare, spade och lavinsond. Sex av tio svarar att de tränar med utrustningen minst en gång varje säsong, vilket är rekommenderat för att klara en olyckssituation. Att träna mer sällan innebär ökade risker, både för individen och för dennes kamrater.

Rätt kunskap och utrustning är viktigt i lavinterräng. Men ännu viktigare är sunda attityder.

– Kunskap är grunden till rätt attityd vid offpiståkning. Att gå en lavinutbildning borde vara obligatoriskt för alla som åker i lavinterräng för att bättre förstå risktagande och hur risker kan undvikas, säger Per-Olov Wikberg.

Mer information om Sveriges Lavinutbildningar (SVELAV) och utbildningskalender finns på www.svelav.se. På svelav.se kan man även delta i en interaktiv webbaserad grundutbildning för både snöskoteråkare och skidåkare.

Kontakt

Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket, 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Publicerat: