Pressmeddelande 2018-07-24

Oerfarna fjällbesökare underskattar fjällens snabba väderväxlingar

De svenska fjällen lockar allt fler oerfarna besökare, många med bristande utrustning och kunskaper. Ett vanligt misstag är att underskatta fjällvädret och dess snabba växlingar. Det visar en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har riktat till fjälldestinationer och fjällstationer.

– Det är glädjande med den positiva besöksutvecklingen men oroande att många förstagångsbesökare kommer med förväntningar som baseras på bilder av vackert väder i sociala medier, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket. 

Fjällsäkerhetsrådets undersökning visar att sex av tio av fjälldestinationer och fjällstationer har haft en ökning av oerfarna besökare de senaste fem åren. Hälften av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i påståendet att ”en ökande andel av våra förstagångsbesökare är alltför påverkade av vackert-väder-bilder i sociala medier och är inte tillräckligt förberedda på hård vind, kyla och regn”.

Enligt drygt åtta av tio som svarat på enkäten är det vanligaste misstaget som besökarna gör att underskatta vädret och de snabba väderväxlingarna i fjällen. Tre av tio bedömer att säkerhetsmedvetandet har sjunkit hos besökarna under de senaste fem åren. Något färre bedömer att kvaliteten på fjällbesökarnas utrustning har blivit sämre. 

För att öka förståelsen och betydelsen av fjällvädret har en sammanställning gjorts baserat på data från SMHI:s väderstationer mellan åren 2002 och 2017 vid sex olika väderstationer i fjällen. Statistiken visar att det i genomsnitt faller nederbörd i någon utsträckning 15 till 20 dagar varje månad mellan maj och september. Statistiken visar också att det förekommer frostnätter under samma period, framför allt i maj och september samt att vindar på upp till 15 meter per sekund inte är ovanliga på kalfjället under sommarmånaderna.

– Vi avser inte att avskräcka besökare med hänvisning till väderstatistiken, tvärtom har den tagits fram för att hjälpa oerfarna besökare och göra dem förberedda för en lyckad fjällvistelse, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådet har ställt samman fem tips som särskilt riktar sig till förstagångsbesökare men som även kan hjälpa mer erfarna vandrare:

  1. Ta med kläder som klarar snabba väderomslag. Ta alltid med vind- och regntäta skalplagg liksom värmeplagg och ett torrt ombyte i ryggsäcken.
  2. Ta del av lokala väderprognoser. Vädret kan slå om snabbt. Respektera lokala vädervarningar.
  3. Lämna färdmeddelande. Meddela alltid en vän eller släkting er planerade färdväg.
  4. Följ markerade leder. Använd en fjällkarta tryckt på fukttåligt papper. Fjällkartor finns att köpa i välsorterade sport- och friluftsbutiker eller kan laddas ned från Lantmäteriets hemsida.
  5. Använd karta och kompass. I fjällen saknas ofta mobiltäckning, lär er att använda karta och kompass innan ni ger er iväg.

Läs mer om SMHI:s väderstatistik för fjällen

Fjällsäkerhetsrådets enkät genomfördes mellan 22 maj till 3 juli och besvarades av vd:ar och motsvarande befattningar vid 29 fjälldestinationer och fjällstationer, bland dem Sälen, Åre och Hemavan Tärnaby samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan.

Kontakt

Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket, 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Publicerat: