Pressmeddelande 2018-03-01

Lavinprognoser utökas till Kebnekaisefjällen

Idag publiceras den första lavinprognosen för Kebnekaisefjällen. Det blir därmed det femte fjällområdet att etableras som en del av Naturvårdsverkets lavinprognostjänst. Lavinprognoserna ger en samlad bedömning av den aktuella lavinfaran, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för risker.

– Allt fler lockas vintertid till Kebnekaisefjällen och dess unika topptursmöjligheter. Det är Sveriges främsta högalpina område som ställer stora krav på förberedelser för att göra säkra val och möta de snabba väderförändringar som ofta uppträder. Kebnekaisefjällen erbjuder alla typer av avancerad terräng där kunskapen om laviner är en viktig del för säkra och trygga upplevelser, säger Per-Olov Wikberg vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

På lavinprognoser.se erbjuds en samlad och detaljerad bedömning av lavinfaran för två dagar framåt. Lavinprognoser.se innehåller också generella råd om hur man kan färdas i berörda fjällområden utan att utsätta sig för risker.

– Förhållandena i Kebnekaisefjällen gör det särskilt viktigt att ta del av den aktuella lavinprognosen tillsammans med väderprognoserna. De stora höjdskillnaderna och områdets alpina karaktär med branta fjäll och stora glaciärer bidrar till att skidåkare kan ha svårt att helt undvika terrängavsnitt som kan drabbas av laviner. Det innebär att vissa dagar kan det vara olämpligt att ge sig upp på grund av lavinfaran, säger Per-Olov Wikberg.

Informationen om aktuell lavinfara på Lavinprognoser.se tas fram av lavinexperter vid Naturvårdsverket och bygger på information som samlas in av lokala observatörer samt detaljerade lokala väderprognoser från SMHI. Sammanlagt ingår nu fem välbesökta fjällområden i lavinprognoser.se. Förutom Kebnekaisefjällen ingår även västra Vindelfjällen (norr och söder om Hemavan), Abisko/Riksgränsfjällen, södra Jämtlandsfjällen (Åre, Storulvån och Bydalen) samt västra Härjedalsfjällen (Funäsfjällen, Ljungdalen och Helags). Ytterligare områden kan tillkomma under de närmaste åren.

Läs mer www.lavinprognoser.se

Kontakt

Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket, 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Publicerat: