Att navigera rätt i fjällen

Att använda karta och kompass är fortfarande det säkraste sättet att hitta rätt i fjällen. Även om du håller dig till de markerade lederna kan det vara bra att följa med på kartan. Fjällterrängen är svårorienterad. Om dessutom sikten är dålig är kartan och kompassen det enda du kan lita på.

Om kartor och skalor

De flesta fjällkartor har skalan 1:100 000. Det betyder att 1 cm på kartan motsvarar 1 000 meter i terrängen. Kartans höjdkurvor ger dig en bild av hur terrängen ser ut. Ju tätare höjdkurvor desto brantare terräng. Kartor är färskvara. Leder kan rivas eller komma till.

Så använder du karta och kompass

Att vara osäker på vägen eller inte riktigt veta var man befinner sig är inte roligt. Oro och ängslan är inga bra följeslagare på fjället. Med karta och kompass blir du säkrare i fjällen. Och får roligare.

Så här går du efter kompass:

Så använder du kompassen

1.      Passa kartan med övre kanten mot norr.

2.      Lägg kompassen med linjalen (kanten) mellan den punkt du befinner
         dig på och målet, med kompassens kurspil åt samma håll som målet.

3. Vrid kompasshuset så att dess norrpil pekar mot kartans norr och sammanfaller med 
   kartans nord–syd meridianer (gradnätet),  (de röda tunna linjerna markerade i kartans      överkant vilka anges  grader  och minuter, t.ex. 12°50'. 

4.      Vrid kompassen så att kompassnålens röda norrspets sammanfaller
         med kompasshusets norrpil.

5.      Nu pekar kompassens kurspil mot målet.

En etapp i taget

När man går efter kompass är det oftast bäst att dela upp en längre sträcka i flera etapper, och ta ut kompassriktningen på nytt. Annars finns risk att man kommer ur kurs. Ibland är också terrängen sådan att man inte kan gå raka vägen.

Att navigera med andra elektroniska hjälpmedel

Med en modern mobiltelefon är det också möjligt att navigera, men oftast bara om du har bra mobiltäckning och så länge du har ström i telefonen.  De flesta modeller har någon typ av kompass inbyggd som fungerar bra om man kalibrerar den rätt.

Många använder GPS för att navigera. GPS fungerar också bra och är lätt att använda. Dessutom kan den snabbt ge dig en position med koordinater som kan vara viktig om man behöver larma fjällräddningen.

Läs mer om fjällkartorna

Om att tälta i fjällen

Några saker att tänka på

  • 1 Lämna alltid färdmeddelande
  • 2 Anpassa din tur efter vädret
  • 3 Ta med karta och kompass