Vad betyder lavinfaran?

Lavinskalan är till för att hjälpa dig som vistas på fjället eller i bergen. Men det gäller att läsa den på rätt sätt. Den berättar inte hur stor risken är för att just du ska råka ut för en lavinolycka. Din egen risk beror framförallt på dina val och ditt sätt att vistas på fjället eller i bergen.

Lavinskalan beskriver hur sannolika laviner är och hur många och hur stora laviner som förväntas i ett visst område under en viss dag. Den tar hänsyn till många saker, bland annat hur snötäcket ser ut, hur terrängen ser ut, och hur vädret utvecklas, men inte till den viktigaste faktorn för dig – nämligen du själv.

Några viktiga fakta om Lavinskalan

Skalan är inte linjär utan faran ökar med ungefär åtta gånger för varje steg på skalan. Beter du dig likadant vid Måttlig som vid Liten lavinfara tar du alltså åtta gånger större risker.Den är ett mått på den objektiva faran för laviner – inte ett mått på hur troliga lavinolyckor är, riskerna för olyckor styrs av människor.

De allra flesta laviner går spontant när snöstabiliteten är som sämst, men vid nästan alla olyckor är det människor som utlöser laviner. Därför är lavinolyckor inte vanligast när det går flest och störst laviner, vid stor och extrem lavinfara. Då är ofta vädret dåligt, lavinfaran uppenbar och få människor söker sig till branta sluttningar. Istället sker flest olyckor när förhållandena är instabila nog för laviner men vädret tilltalande nog för att människor ska söka sig ut.

När vi bedömer lavinfaran värderar vi de fysiska förutsättningar för laviner, men vi tar inte hänsyn till vad människor väljer att göra. Vi vet inget om alla små beslut som kommer tas på fjället den dagen. Någon fryser och vill ta kortaste vägen hem över ett brant snöfält, en annan vill imponera på sina kompisar, en tredje är på ovanligt gott humör och ser bara solen och det vita, orörda snöfältet. Detta kan ingen förutspå.

Kort sagt, skalan bedömer lavinfaran – inte riskerna för olyckor. Bedömningarna ska hjälpa dig att fatta välgrundade beslut, men det är du själv som styr över din egen risk. Lavinfara är inte svart eller vitt det är sällan helt säkert eller farligt exakt överallt.

Här kan du se grafik på vad lavinfaran kan innebära vid olika nivåer 

Nationella lavinutbildningar