Lavinskalan

Detta är den svenska versionen av den internationella lavinskalan. Det är en översättning av den skala som används i Nordamerika. I stort sett samma skala används i de europeiska länderna, med mycket små skillnader.

Länk till Lavinskalan som PDF

Vill du veta mer om hur skalans olika steg kan kopplas till storleken på laviner, läs mer här