Fjällkartan fungerar i alla väder

Fjällkartor leveras av flera leverantörer men gemensamt för produkterna är att dataunderlaget tillhandahålles av Lantmäteriet.  Använd om möjligt en  karta tryckt på fukttåligt papper tillsammans med kompass vilken aldrig är beroende av ström eller mobiltäckning för att fungera. Däremot så ska du se till att lära dig hur du läser kartan och använder den tillsammans med kompass innan du påbörjar din tur. 

Vad innehåller kartan för information?

Leder, övernattningsstugor, rastskydd/raststugor, vindskydd mm redovisas extra noggrant och är tryckta på kartan i en särskild färg.  Ortnamn redovisas på samiska inom respektive samiskt språkområde.
Fjällkartor är färskvara

Det händer ganska ofta att leder ändrar sträckning eller rivs eller att annan fjällinformation förändras.

För närvarande planeras revidering av underlaget till kartorna med ca 4 års intervall. Vid revidering inhämtas uppgifter från myndigheter och organisationer (centralt, regionalt och lokalt) som har kunskap om eller bedriver verksamhet i fjällregionen. Information hämtas också från andra kartor, från flygbilder och med hjälp av visst fältarbete. Lantmäteriet är representerat i Fjällsäkerhetsrådet – ett uttryck för att ett väl utvecklat kartunderlag är en del i fjällsäkerhetsarbetet.


Planera turen på kartan

Studera kartan noga i förväg om du ska göra en längre tur. Markera den väg du tänker ta. Se på höjdkurvorna för att få en uppfattning om hur brant terrängen är. Se ut vindskydd eller raststugor eller andra platser som verkar lämpliga att rasta vid. Se ut reträttvägar som du kan använda för att komma i skydd om det skulle bli oväder. Uppskatta avstånd på etapper och till olika mål. Det är lätt att missta sig på avstånden. I verkligheten går det upp och ner och ofta långsammare än man tänkt sig.