Vädervarningar från SMHI

tisdag23 maj

Område Varningsklass Varningen avser
Norrbottens län inland Höga flöden

Detaljerade varningar

Norrbottens län inland

Varning klass 1 höga flöden, Nedre Råneälven med biflöden
Flödet i nedre delen av Råneälven och dess biflöden har nu kulminerat men väntas stanna över klass 1 nivå under helgen.

Varning klass 1 höga flöden, Kalixälven med biflöden
Flödet är i klass 1 nivå i de nedre delarna av Kalixälven. Flödet väntas kulminera under början av veckan och stanna över klass 1 nivå till slutet av veckan.