Vädervarningar från SMHI

torsdag26 april

Område Varningsklass Varningen avser
Jämtlands län, Jämtlandsfjällen Höga flöden
Dalarnas län utom Dalafjällen Höga flöden
Jämtlands län utom fjällen Höga flöden

Detaljerade varningar

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen,
Jämtlands län utom fjällen

Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland i små och medelstora vattendrag
Flödena har kulminerat i de små vattendragen i södra delen av varningsområdet medan de stiger på många håll i den norra delen. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen ökar flödena betydligt bland annat i Voxnan, Hoan, Harmångersån och delar av Oreälven. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag.

Dalarnas län utom Dalafjällen

Varning klass 1 höga flöden, Lillälven
Fortsatt klass 1-flöden i Lillälven mellan Svärdsjö och Runn men flödena minskar.

Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
De allra flesta av de minsta vattendragen har nått sin kulmen men de lite större vattendragen kan fortsätta att stiga. I Gävleborgs län omfattas även mellanstora vattendrag av klass 2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.

Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland i små och medelstora vattendrag
Flödena har kulminerat i de små vattendragen i södra delen av varningsområdet medan de stiger på många håll i den norra delen. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen ökar flödena betydligt bland annat i Voxnan, Hoan, Harmångersån och delar av Oreälven. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag.

Varning klass 2 mycket höga flöden, Jädraån och Gavleån
Flödena i Jädraån och Gavleån är uppe i klass 2-nivåer. I delar av Jädraån ser flödena nu ut att börjat klinga av medan de fortsatt stiger ut från Storsjön.

Varning klass 1 höga flöden, Kolbäcksån
De höga flödena har i stort sett stabiliserats i de övre delarna av Kolbäcksån medan de kan fortsatt stiga något i de nedre delarna.