Naturvård & Allemansrätt

Allemansrätt

Genom allemansrätten har alla tillträde till naturen. Men vi måste respektera hemfriden och vara rädda om naturen och andras egendom. Naturvårdsverket har sammanfattat det i orden Inte störa – inte förstöra.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

Nationalparker och Naturreservat

Stora områden i fjällen är skyddade som nationalparker eller naturreservat. Det är natur som är särskilt värdefull att skydda och vårda till glädje för alla. Därför är det nödvändigt med vissa bestämmelser som kan innebära begränsningar i allemansrätten. Information om nationalparkerna får du från Naturvårdsverket. Information om fjällens naturreservat får du hos länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.I anslutning till nationalparker och naturreservat finns tavlor som informerar om området och om vad som gäller. På en del platser finns s.k. Naturum. Det är utställningslokaler med intressant och inspirerande information. Ta dig tid att besöka Naturum om ett sådant finns i närheten. Då får du ut mer av turen och förstår mer av vad du ser.

Information om Naturum kan du få från Naturvårdsverket  eller från Länsstyrelsen.

Hunden alltid kopplad

I fjällen är reglerna för att ha hunden med i naturen strängare än på andra håll. Hunden måste alltid hållas kopplad i område där renskötsel är tillåten, och det är ju större delen av fjällen. En lösspringande hund som ofredar renar riskerar livet. Den får skjutas av renskötaren om det inte går att fånga in den. I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler för att ha med hund. I en del nationalparker råder hundförbud eller koppeltvång.

Naturvårdsverkets hemsida  kan du se vad som gäller i fjällens nationalparker.