Fjällområdet

De svenska fjällen är en av Europas sista kvarvarande vildmarker. Här finns mycket höga natur- och upplevelsevärden, även i ett internationellt perspektiv. Området är också ett kulturlandskap, där människor har levt under tusentals år. 

Leder i fjällen under statligt huvudmannskap

Att resa till & bo i fjällen

Utbilda dig till fjälledare

Massor att göra i fjällen

Fjällräddningen i Sverige

När är det som bäst i fjällen?

Naturvård & allemansrätt i fjällen